Dofinansowanie na samochód elektryczny w ramach programu “Mój elektryk” to doskonały sposób na to, aby kupić nowe auto na atrakcyjnych warunkach. W poniższym wpisie pokazujemy, jak dostać dofinansowanie na samochód elektryczny oraz kto, do kiedy i jaką konkretnie dopłatę może uzyskać.

kto może wnioskować o dofinansowanie na samochód elektryczny

Kto może wnioskować o dofinansowanie na samochód elektryczny?

Program “Mój elektryk” został uruchomiony 12 lipca 2021 roku przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) dla wszystkich osób, które chcą zakupić samochód elektryczny.

Jest to rządowy program, którego celem jest wsparcie w zakupie elektryków. Okres zawierania umów określony jest do 31 grudnia 2025, jednak składanie wniosków może być wstrzymane już wcześniej – w momencie wyczerpania się alokacji.

Dofinansowanie jest dostępne zarówno dla osób fizycznych, jak i np. właścicieli firm czy samorządów. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że inne zasady uzyskiwania dopłaty do samochodu elektrycznego obowiązują osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, a inne – przedsiębiorców. Uwaga: do grona przedsiębiorców wliczono w tym wypadku także osoby posiadające jednoosobowe działalności gospodarcze (JDG).

W przypadku osób fizycznych, preferencyjne warunki przygotowano dla tych, którzy posiadają Kartę Dużej Rodziny. Warto więc mieć ją ze sobą, gdy składa się wniosek o dotację.

Kolejnymi grupami, które mogą otrzymać dofinansowanie, są także między innymi: instytucje, stowarzyszenia, rolnicy oraz samorządy. Tak szeroka grupa beneficjentów gwarantuje, że przejście na transport zeroemisyjny będzie możliwe dla wszystkich zainteresowanych podmiotów, planujących wymianę swojej floty.

Dowiedz się więcej: Co to jest elektromobilność

 

Jakie samochody elektryczne są objęte dotacją?

Z dotacji można skorzystać w przypadku zakupu nowego auta elektrycznego lub takiego, który ma przebieg nie większy niż 50 km (może to być np. samochód powystawowy) za gotówkę, w leasingu, w leasingu konsumenckim lub na kredyt. Jeśli wynajem długoterminowy spełnia warunki leasingu operacyjnego, również w takim przypadku możemy skorzystać z dofinansowania auta elektrycznego.

wartość dofinansowania na samochód elektryczny

Musi być to samochód elektryczny typu BEV (ang. Battery Electric Vehicle), zasilany wyłącznie baterią. Z programu wykluczono dofinansowanie na zakup zarówno samochodów hybrydowych (typ PHEV, ang. Plug-in Hybrid Electric Vehicle), jak i auta elektryczne zasilane wodorem lub agregatem.

Jaka jest wartość dofinansowania na samochód elektryczny?

Kwota dofinansowania jest różna w przypadku osób fizycznych nieposiadających Karty Dużej Rodziny oraz posiadających KDR:

 • Osoby fizyczne mogą uzyskać dofinansowanie do zakupu samochodów elektrycznych z kategorii M1 (tj. pojazdy do przewozu osób, mające nie więcej niż osiem miejsc oprócz siedzenia kierowcy). Koszty zakupu pojazdu muszą być niższe niż 225 tysięcy złotych. Dofinansowanie samochodu kategorii M1 wynosi 18 750 zł.
 • Osoby fizyczne posiadające Kartę Dużej Rodziny (KDR) – posiadanie KDR jako jedyne wpływa na to, jakie dofinansowanie do samochodu elektrycznego otrzymają osoby fizyczne. W tym przypadku dofinansowanie elektryka z kategorii M1 jest na wyższym poziomie, tj. aż 27 tysięcy złotych. W tym przypadku nie obowiązuje też limit maksymalnej ceny pojazdu, także możemy kupić auto elektryczne w dowolnie wybranym budżecie.

Dotację do zakupu aut elektrycznych kategorii M1, M2, M3, N1, L1e-L7e mogą otrzymać:

 • jednostki sektora finansów publicznych,
 • instytuty badawcze, przedsiębiorcy,
 • jednostki organizacyjne PGL Lasy Państwowe,
 • organy prowadzące szkołę lub placówkę w rozumieniu ustawy Prawo oświatowe,
 • stowarzyszenia,
 • fundacje,
 • spółdzielnie,
 • rolnicy indywidualni,
 • kościoły i inne związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne,
 • organizacje religijne.

Wysokość dofinansowania różni się w przypadku zakupu samochodów z różnych kategorii, a także w przypadku złożenia przed wnioskodawcę deklaracji średniorocznego przebiegu pojazdu:

 • w przypadku zakupu pojazdu z kategorii M1 dotacja wynosi nie więcej niż 18 750 zł lub nie więcej niż 27 tysięcy złotych w przypadku złożenia deklaracji średniorocznego przebiegu powyżej 15 tys. km. Koszt zakupu nowego pojazdu zeroemisyjnego w tym przypadku nie może przekroczyć 225 tysięcy złotych.
 • Dla zakupu pojazdów elektrycznych z kategorii M2 (pojazdy o masie maksymalnej nieprzekraczającej 5 ton, mające więcej niż osiem miejsc siedzących poza miejscem siedzącym kierowcy), M3 (pojazdy o masie maksymalnej przekraczającej 5 ton, mające więcej niż osiem miejsc siedzących poza miejscem siedzącym kierowcy), a także N1 (pojazdy o masie maksymalnej nieprzekraczającej 3,5 tony) dotacja wynosi do 20% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 50 tysięcy złotych lub dotacja do 30% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 70 tysięcy złotych w przypadku deklaracji średniorocznego przebiegu powyżej 20 tys. km. Dofinansowanie obejmuje samochody w dowolnie określonym budżecie, ponieważ maksymalna cena zakupu auta nie została określona w programie dopłat.
 • Wsparcie zakupu pojazdów kategorii L1e-L7e (motorowery dwukołowe, trójkołowe, motocykle dwukołowe bez i z bocznym wózkiem, motocykle trójkołowe i czterokołowce) – dotacja do 30% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 4 tysiące zł dopłaty. W tym przypadku także nie jest wyznaczona maksymalna cena pojazdu.

W przypadku dotacji udzielanej na dopłatę do opłaty wstępnej ustalanej w umowach leasingu ze środków udostępnionych bankom, dofinansowanie może zostać zwiększone o nie więcej niż 1,5% z przeznaczeniem na pokrycie opłaty transferowej.

Dofinansowanie na samochód elektryczny – co należy zrobić, aby je uzyskać?

W celu uzyskania dopłaty do zakupu samochodu elektrycznego należy najpierw nabyć auto, a następnie złożyć odpowiedni wniosek w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie.

W przypadku leasingu pojazdu, wniosek składamy za pośrednictwem firmy leasingowej, która go weryfikuje, przekazuje odpowiedniej instytucji, a następnie przygotowuje do podpisu Umowę Dotacji. W tym wypadku zasady są naprawdę proste – tak, aby maksymalnie ułatwić leasingobiorcom otrzymanie dopłaty.

Po otrzymaniu dofinansowania zakupu samochodu, wnioskodawca musi oznaczyć swój pojazd specjalną naklejką “Wspieramy elektromobilność”. Jej wzór dostępny jest do pobrania w Serwisie Rzeczypospolitej Polskiej w zakładce “Mój elektryk”. Co istotne, uczestnictwo w programie zobowiązuje właściciela samochodu elektrycznego do używania go przez minimum 24 miesiące.

Jakie dokumenty będą potrzebne pod dofinansowanie na samochód elektryczny?

Wniosek o dofinansowanie można złożyć dopiero po zakupie samochodu. Z wnioskiem o dofinansowanie należy złożyć przede wszystkim:

 • skan faktury zakupu oraz faktur zaliczkowych,
 • skan polisy ubezpieczenia OC/AC,
 • wydruk z CEPIK,
 • skan dowodu rejestracyjnego,
 • skan KDR, jeśli ją posiadamy.

Konieczne będzie także złożenie oświadczenia, że jest nam znana odpowiedzialność karna za przedłożenie fałszywych lub stanowiących nieprawdę dokumentów albo nierzetelnego oświadczenia dotyczącego okoliczności mających istotne znaczenie dla uzyskania dofinansowania.

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie na samochód elektryczny?

W przypadku dofinansowania do leasingu, należy złożyć wniosek w firmie leasingowej, która dołączyła do programu “Mój elektryk”. W przypadku dofinansowania zakupu pojazdu, w tym z udziałem kredytu, wniosek składa się bezpośrednio do NFOŚiGW, w formie elektronicznej.

Osoby fizyczne muszą utworzyć konto, a następnie zalogować się do Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD). Podczas tworzenia nowego wniosku należy wybrać „Wniosek o dofinansowanie ze środków krajowych”, a następnie “Dziedzina: Ochrona klimatu i atmosfery. Program: 6.2. Zeroemisyjny transport Mój elektryk (2021). Nabór: 6.2. Nabór wniosków w ramach Programu priorytetowego „Mój elektryk”, polegający na zakupie pojazdu zeroemisyjnego. Konkurs: 26/NC/OA/6.2/2021/Mój elektryk”.

Jakie dokumenty będą potrzebne pod dofinansowanie na samochód elektryczny?

W przypadku chęci uzyskania dofinansowania dla firm na samochód elektryczny i przez podmioty inne niż osoby fizyczne, należy utworzyć konto i powtórzyć kroki tak jak w przypadku osób fizycznych, jednak na końcu trzeba wybrać “Nabór: 6.2. Nabór wniosków w ramach Programu priorytetowego „Mój elektryk” dla przedsięwzięć polegających na zakupie pojazdu zeroemisyjnego kategorii M1, N1 oraz L1e-L7e przez podmioty inne niż osoby fizyczne. Konkurs: 45/NC/OA/6.2/2021 Mój elektryk – inne niż osoby fizyczne”.

W maju 2023 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaakceptował wniosek Banku Ochrony Środowiska o zwiększenie o 150 mln zł puli środków na dopłaty do leasingu pojazdów zeroemisyjnych. Oznacza to, że kwota całkowita do wykorzystania w tzw. ścieżce leasingowej programu „Mój elektryk” wzrosła do 400 mln zł. 

Jeśli jednak łączna pula środków zostanie wyczerpana przed datą zakończenia programu dofinansowania, nie będzie możliwe złożenie wniosku przez stronę internetową.

Zapytaj o ofertę i wybierz ładowarkę dopasowaną do Twoich potrzeb!

Masz dodatkowe pytania? Chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie?

Zadzwoń do nas +48 604 526 261 lub napisz uzupełniając formularz kontaktowy.

Z chęcią odpowiemy na Twoje pytania.


  Czytaj więcej...

  Administratorem danych osobowych jest KOTRAK S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Parczewskiego 25, 40-582 Katowice, który informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez KOTRAK S.A. w celu:


  Czytaj więcej...

  Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych. Administratorem Państwa danych osobowych będzie KOTRAK S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Parczewskiego 25, 40-582 Katowice.