POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy Serwisu https://eloptiobox.pl W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Polityki Prywatności należy kontaktować się z pracownikiem właściciela Serwisu tj. z Kotrak S.A., pod adresem marketing@kotrak.com lub pod adresem:

Kotrak S.A.
ul. Parczewskiego 25
40-582 Katowice
Tel. (32) 35 12 717

2. Administratorem danych osobowych jest KOTRAK S.A., z siedzibą w Katowicach, adres: ul. Bogusława Parczewskiego 25, 40-582 Katowice, wpisaną pod numerem KRS 0000704357 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

3. Dane pozostawiane podczas odwiedzania niniejszego Serwisu są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Wszystkie dane uzyskujemy od Państwa w związku z korzystaniem z naszych usług i narzędzi: serwisu, formularza, funkcji Callpage.

4. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Pełen dostęp do baz danych posiadają jedynie osoby należycie uprawnione przez Administratora.

5. Administrator zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

6. Osoby odwiedzające niniejszą stronę mogą przeglądać treści umieszczone w Serwisie bez podawania danych osobowych.

1. Dane podawane przez użytkownika.

1. Formularz kontaktowy służy do pozostawienia danych kontaktowych (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail), adresowych (województwo), w celu umożliwienia przez Serwis Eloptio box nawiązania kontaktu celem odpowiedzi na zgłaszane zapytanie. Callpage ma zapewnić i umożliwić komunikację z naszym personelem w celu udzielenia odpowiedzi na pytania, które możesz mieć. Dane, które udzielasz w ramach komunikacji korzystając z funkcji Callpage w zależności od charakteru pytania mogą mieć charakter danych kontaktowych ( imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail).

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych może być, w zależności od przypadku, niemożność udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie lub niemożność otrzymania ofert lub informacji o produktach.

3. Użytkownik nie powinien przekazywać Administratorowi danych osobowych osób trzecich. Jeżeli natomiast przekazuje takie dane każdorazowo oświadcza, że posiada stosowną zgodę osób trzecich na przekazanie danych Administratorowi.

4. Jako administrator gromadzimy dane osobowe podane przez Użytkownika takie jak adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu.

2. Inne dane Osób odwiedzających.

1. Administrator gromadzi i automatycznie generuje również szereg innych obszarów wykorzystywania danych, w tym metadanych, danych logowania, informacji o urządzeniach, adresów IP, danych stron trzecich oraz informacji o plikach cookie.

2. Administrator zbiera dane zawarte w logach systemowych (jest to informacja, jaką przekazuje serwerowi komputer Osoby odwiedzającej przy każdym połączeniu z Serwisem, może zawierać różne dane, np. adres IP). Informacje te są wykorzystywane przez Usługodawcę w celach technicznych, związanych z administracją serwera, optymalizacją i modyfikacją Serwisu, w celu lepszego jego dostosowania do potrzeb klientów, a także w celu marketingu produktów i usług własnych.

3. Adresy IP są wykorzystywane przez Administratora do zbierania ogólnych, statystycznych informacji (np. o miejscu, z którego następuje połączenie). Ponadto, dane na temat Osób odwiedzających Serwis oraz ich preferencji mogą być ujmowane i ujawniane w formie statystyk, przy czym statystyki takie pozostają anonimowe i nie zawierają one danych oraz cech pozwalających na identyfikacje poszczególnych Osób.

4. Dane, o których mowa w niniejszym punkcie nie są łączone z danymi osobowymi Osób przeglądającymi strony Serwisu.

3. Wykorzystanie danych

1. Administrator przetwarza zakres danych podanych przez użytkownika w treści kierowanego zagadnienia lub przekazywanych podczas korzystania z Serwisu.

2. Dane podawane przez użytkowników wykorzystywane są do: udzielania odpowiedzi na zadawane pytania, w tym informacji handlowych o Administratorze i produktach z naszego asortymentu oraz usługach, jak też w celach statystycznych, a w razie wyrażenia stosownej zgody również do marketingu bezpośredniego.

3. Gromadzimy również dane zagregowane (takie jak dane statystyczne czy demograficzne) oraz korzystamy z nich do różnych celów. Dane zagregowane mogą pochodzić od Państwa danych osobowych, ale nie są danymi osobowymi w rozumieniu prawa, jako że nie ujawniają Państwa tożsamości w sposób pośredni ani bezpośredni. Na przykład możemy gromadzić dane o użytkowniku w celu procentowego wyliczenia czasu jego korzystania z określonej funkcji. Jednak jeśli połączymy dane zagregowane z Państwa danymi osobowymi tak, że w sposób pośredni lub bezpośredni może dojść do ustalenia Państwa tożsamości, wówczas tak połączone dane traktujemy jak dane osobowe podlegające niniejszym zasadom prywatności.

4. Administrator dokonuje analizy stron internetowych z których korzysta użytkownik, dostarcza użytkownikom m.in. treści reklamowe bardziej dostosowane do ich zainteresowań.

5. Administrator wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

6. Celem przetwarzania danych może być:

• Zapewnienie prawidłowego działania Serwisu i dostosowanie go do potrzeb osób odwiedzających. Logi serwera stanowią materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną Serwisu i do tworzenia statystyk oraz oceny użyteczności Strony Serwisu oraz jej optymalizacji. Dane zapisywane w logach serwera nie są kojarzone z osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez naszą firmę w celu identyfikacji osób odwiedzających Stronę. Logi serwera stanowią jedynie materiał wspomagający administrowanie Stroną, a ich zawartość ujawniana jest jedynie osobom upoważnionymi do administrowania serwerem. Pozyskane dane służą naszej firmie także do tworzenia statystyk, które wykorzystywane są do oceny użyteczności Strony oraz jej optymalizacji.
• Nawiązanie kontaktu. W sprawach zgłaszanych za pośrednictwem formularza kontaktowego. Dane kontaktowe służą do nawiązania korespondencji, udzielania odpowiedzi na zapytania, przygotowywania ofert oraz marketingu bezpośredniego.
• Strona internetowa naszej firmy korzysta z technologii retargetingu. Wykorzystanie tej technologii pozwala zaoferować użytkownikowi atrakcyjniejszą ofertę internetową. Umożliwia ona przedstawienie użytkownikom zainteresowanym naszymi produktami, odpowiedniej reklamy na stronach internetowych naszych partnerów. Wyświetlanie materiałów reklamowych na stronach naszych partnerów oparte jest na technologii ciasteczek (cookies) oraz na analizie wcześniejszych zachowań użytkownika. Ta forma reklamy realizowana jest zupełnie anonimowo. W czasie korzystania ze strony internetowej naszej firmy stosowane są ciasteczka, służące gromadzeniu, zapisywaniu i wykorzystaniu danych dotyczących zachowania użytkownika. Ponadto dane użytkownika zawarte w ciasteczkach przechowywane są po zakończeniu sesji przeglądarki i wykorzystywane są podczas kolejnej wizyty na stronie.

4. Kontrola przetwarzania danych osobowych

1. Użytkownik jest zobowiązany do wskazywania danych pełnych, aktualnych i prawdziwych. Każdy użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

2. Użytkownik ma prawo do niewyrażania zgody na marketing bezpośredni, jak też może wnieść w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem. W razie sprzeciwu Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do takich celów.

3. Skorzystanie z uprawnień określonych w ustępach powyżej może być realizowane poprzez wysłanie na adres marketing@kotrak.com lub adres korespondencyjny Administratora stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej (e-mail) użytkownika. Można też skontaktować się z pracownikiem Kotrak S.A. lub zamieścić stosowną informację w polu „wiadomość” formularza kontaktowego. Możesz zrezygnować z subskrypcji newslettera w każdej chwili poprzez kontakt z nami w celu usunięcia swoich danych pod adresem e-mail sprzedaz@kotrak.com.

4. Użytkownik posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza obowiązujące przepisy.
Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezes UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

5. Pliki cookie. Google Analytics

1. Pliki cookie (tzw. ciasteczka) to pliki tekstowe, które witryna lub jej usługodawca przenosi na dysk twardy komputera Użytkownika za pośrednictwem przeglądarki internetowej w celu umożliwienia witrynie lub systemom dostawców usług rozpoznawanie przeglądarki i przechwytywanie i zapamiętywanie określonych informacji analizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Plik cookie to niewielka ilość informacji, często zawierająca anonimowy, unikalny identyfikator przesyłany do Państwa przeglądarki z komputerów strony internetowej i przechowywany na dysku twardym Państwa komputera.

2. Używamy plików cookie, aby zapewnić jak najlepszą obsługę naszej strony internetowej, a także by zrozumieć i zapisać preferencje dotyczące przyszłych odwiedzin. Jeśli będą Państwo kontynuować korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień, przyjmujemy, że zgadzasz się na wszystkie pliki cookie na stronie Eloptio box. Mogą ustawić Państwo swoją przeglądarkę tak, aby wymagała zgody przed rozpoczęciem korzystania z plików cookie lub aby blokowała korzystanie z plików cookie. Szczegółowe informacje na temat tego, jak to działa, można znaleźć w instrukcjach dostarczonych przez producenta przeglądarki. Dezaktywacja może ograniczyć funkcjonalność naszej strony internetowej.

3. Mogą Państwo skonfigurować swoją przeglądarkę w celu zaakceptowania wszystkich plików cookie, odrzucenia wszystkich plików cookie lub ustawienia powiadomienia, kiedy plik cookie zostaje zapisany. Jeśli chcą Państwo usunąć pliki cookie znajdujące się na komputerze, prosimy o zapoznanie się z instrukcją swojej przeglądarki w celu znalezienia pliku lub katalogu przechowującego pliki cookie. Jeśli odrzucą Państwo wszystkie pliki cookie, mogą Państwo w takim przypadku nie być w stanie korzystać z wszystkich funkcji witryny. Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.

4. Niniejsza witryna internetowa korzysta z usług Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”). Google Analytics używa “cookies”. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google. Powyższe informacje są zazwyczaj przesyłane do serwera Google, który może być obsługiwany w USA i tam przechowywane. Na tej stronie internetowej aktywowana jest funkcja anonimizacji adresu IP, dzięki czemu Państwa adres IP będzie natychmiast pseudonimizowany. Oznacza to, że możliwa jest tylko orientacyjna lokalizacja. Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie powinno łączyć adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Podstawą prawną korzystania z Google Analytics jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Dodatkowo mogą Państwo bezpośrednio zablokować zbieranie i wykorzystywanie danych z Państwa plików cookie w Google. W tym celu Google udostępnia własną wtyczkę do przeglądarki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=au Kotrak S.A. zezwala innym podmiotom wyświetlającym reklamy lub dostarczającym usługi na niektórych naszych stronach internetowych ustawiać oraz uzyskiwać dostęp do ich plików cookie na Państwa komputerze. Korzystanie z plików cookie przez inne podmioty podlega ich własnym politykom prywatności, a nie niniejszej polityce. Reklamodawcy lub inne jednostki nie mają dostępu do plików cookie Eloptio box.

6. Udostępnianie danych osobowych

Dane użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, to jest partnerom świadczącym usługi techniczne (rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i Serwisów internetowych). Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

7. Okres przechowywania i pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych

Dane osobowe będą przetwarzane w systemach informatycznych. Dane osobowe będą przechowywane tylko przez okres niezbędny do zrealizowania określonego celu, w którym zostały przesłane albo na potrzeby zachowania zgodności z przepisami prawa. Jeżeli użytkownik wyraził zgodę na wykorzystanie danych osobowych w związku z potrzebą kontaktu lub otrzymywania informacji handlowych, dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania zgody. W przypadku danych gromadzonych w ramach Google Analytics – dane będą przetwarzane przez 26 miesięcy od momentu ich wprowadzenia. Administrator może wykorzystać Państwa dane osobowe do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania. W wyniku takich działań Administrator nie podejmuje jednak decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, i które mogłyby wywołać wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób na Państwa wpłynąć. Mogą być Państwo natomiast adresatami działań remarketingowych, które najczęściej oparte będą o dane statystyczne, niestanowiące danych osobowych. Oznacza to, iż osobom odwiedzającym strony internetowe Administratora mogą zostać wyświetlone treści reklamowe dotyczące Administratora podczas pobytu na innych stronach internetowych.

Zmiana Polityki Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności może ulec zmianie. Wszelkie zmiany w zakresie Polityki Prywatności będą publikowane na tej stronie. W przypadku istotnych zmian, użytkownicy Serwisu, którzy dobrowolnie pozostawili swoje dane, zostaną powiadomieni drogą elektroniczną. Poprzednie wersje Polityki Prywatności zostaną zachowane w archiwum, aby umożliwić użytkownikom wgląd do nich.

Podstawa prawna:

-Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO). Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.)