Wraz ze wzrostem liczby samochodów elektrycznych w Polsce, nie milkną rozmowy na temat tego, czy samochody elektryczne są naprawdę ekologicznym środkiem transportu, czy raczej stanowią “ekościemę”. W naszym poniższym tekście rozprawimy się z powszechnymi opiniami i wskażemy, które z nich to fakty, a które jedynie mity. Zapraszamy do lektury!

Czy samochody elektryczne są ekologiczne – mit czy prawda?

To prawda, nie mit – samochody elektryczne są ekologiczne. Należy jednak zwrócić uwagę na kilka kwestii, które warunkują stopień przyjazności dla środowiska. Ważne jest, by na każdym etapie cyklu życia pojazdu elektrycznego (ang. LCA – Life Cycle Assessment), dbać o tę ekologiczność właśnie:

 1. pozyskanie surowców oraz komponentów wykorzystywanych do produkcji samochodu elektrycznego, wraz z ich uszlachetnianiem,
 2. produkcja samochodu elektrycznego,
 3. użytkowanie auta elektrycznego,
 4. wycofanie pojazdu elektrycznego z użytkowania, włączając recykling lub ponowne użycie niektórych jego elementów (np. baterii).

Czy samochody o napędzie elektrycznym szkodzą środowisku?

Samochody elektryczne nie pozostają obojętne dla środowiska, jednak biorąc pod uwagę całościowy cykl życia pojazdu – wypadają o wiele lepiej niż samochody spalinowe. Dodatkowo istnieją sposoby na to, aby poprawiać stopień ekologiczności elektryków.

Przykładem takiej optymalizacji może być proces ładowania. Jeśli wykorzystujemy stację ładowania korzystającą z energii elektrycznej, to oczywiście w LCA należy wliczyć kwestię wyprodukowania tej energii. Jednak na rynku są także dostępne ładowarki wykorzystujące energię odnawialną. Stacja ładowania (taka jak Eloptio Box AC, Eloptio Box DC lub Eloptio Box DC-mini) może być np. połączona z instalacją fotowoltaiczną lub mieć wbudowany magazyn energii. Coraz częściej mówi się o wykorzystywaniu nie tylko energii słonecznej, ale także wiatrowej.

ekologiczność samochodów elektrycznych

Wykorzystanie energii odnawialnej nie tylko zmniejsza koszty ponownego napełnienia baterii, ale także ma pozytywny wpływ na środowisko – zasilanie OZE zmniejsza bowiem ślad węglowy samochodów elektrycznych. Kolejnym atutem jest uniezależnienie się od dostaw i cen energii pozyskiwanej z nieodnawialnych źródeł.

Zarówno producenci, jak i twórcy prawa międzynarodowego wciąż starają się sprawić, by elektryki były jak najbardziej przyjazne środowisku. Ich wysiłki skierowane są także w stronę minimalizowania szkodliwych mitów dotyczących tych aut. Do mediów trafiały już badania, które próbowały udowadniać, że elektryki są nieekologiczne. Z czasem jednak okazywało się, że raporty nie uwzględniały m.in. pełnych kosztów środowiskowych aut spalinowych.

Ile CO2 powstaje podczas produkowania elektryków?

 

Etap pozyskiwania surowców i sama produkcja samochodów elektrycznych oznaczają niestety większą (o ok. 25%) emisję gazów cieplarnianych, niż w przypadku analogicznego procesu dla aut spalinowych. Jest to spowodowane m.in. tym, jakie materiały są wykorzystywane do produkcji elektryków (REE – tj. pierwiastki ziem rzadkich wydobywane spod ziemi, takie jak lit, nikiel, kobalt) i ich umiejscowienie (co wymusza daleki transport np. z Afryki lub Ameryki Południowej, jest obciążone ryzykiem środowiskowym oraz rodzi wiele problemów natury etycznej, jeśli chodzi o prawa człowieka czy prawa pracowników), rodzaj akumulatora, a także konkretne źródła energii wykorzystywane w zakładach produkcyjnych.

Należy jednak zauważyć, że biorąc pod uwagę cały cykl życia pojazdu elektrycznego, wypada on zdecydowanie korzystniej niż auta spalinowego i jego emisję gazów cieplarnianych. Konkretny wynik zależy oczywiście od wybranych modeli oraz tego, z jakiego źródła pozyskiwana jest energia do zasilania pojazdu przy ładowaniu, natomiast średnio elektryki emitują przez cały okres eksploatacji aż o 54% mniej gazów cieplarnianych niż auta spalinowe. Podkreśla się jednak, że nawet w przypadku krajów, gdzie większość energii pochodzi z nieekologicznego miksu energetycznego (jak np. w Polsce opartej o węgiel), nadal to elektryki będą bardziej przyjazne środowisku, niż auta jeżdżące na benzynę czy gaz.

zielone tablice rejestracyjne na wodór
zielone tablice rejestracyjne na wodór
michigan miks energetyczny

Dane dla wybranych stanów w USA: niezależnie od rodzaju miksu energetycznego, poziom emisji CO2 jest zawsze najniższy w przypadku samochodów elektrycznych. Źródło: https://afdc.energy.gov/vehicles/electric_emissions.html

Dodatkowo, zarówno proces produkcji samochodów elektrycznych, jak i ich użytkowanie czy wycofanie z użytkowania, mogą być wciąż optymalizowane. Rysują się szanse na to, by zmniejszać poziom emisji gazów cieplarnianych i sprawiać, że np. baterie elektryczne będą produkowane w innej technologii lub poziom recyklingu baterii będzie dużo wyższy, niż obecnie. Kolejną kwestią jest przechodzenie krajów na odnawialne źródła energii, które nie emitują CO2. Planowane są także inicjatywy mające wpływ na polepszanie łańcuchów dostaw producentów. Warto podejmować te wszystkie szanse, bo w efekcie redukcji emisji spalin poprawi się m.in. jakość powietrza, którym oddychamy na co dzień.

Baterie do samochodów elektrycznych – co z nimi robić po zużyciu?

 

Przede wszystkim: baterii z samochodów elektrycznych można używać ponownie, na przykład jako magazynów energii, w tym także energii odnawialnej (OZE) lub jako źródła zasilania dla mniejszych pojazdów, np. hulajnóg elektrycznych. Kolejną, wartą podkreślenia kwestią jest fakt, że przy spadku wydajności baterii, nie trzeba jej wymieniać całej. Istnieje także możliwość wymiany poszczególnych modułów na nowe. Dla użytkowników samochodów elektrycznych spadają koszty, ale także koszt środowiskowy staje się niższy.

Oczywiście w przypadku całkowitej degradacji, najlepsze byłoby ponowne wykorzystanie surowców z baterii nie nadającej się już w ogóle do eksploatacji. Recykling baterii samochodów elektrycznych jest możliwy, natomiast wciąż jeszcze oczekiwany jest jej wyższy poziom.

Rada Unii Europejskiej opracowała rozporządzenie, zgodnie z którym producenci wszystkich baterii zobowiązani są do ponownego wykorzystywania surowców pochodzących z państw trzecich. Odzyskiwanie litu ma być na poziomie 50% do końca 2027 r. i 80% do końca 2031 r. Obowiązkowe minimalne poziomy zawartości materiałów z recyklingu w bateriach akumulatorach pojazdów wynoszą: 16% kobaltu, 85% ołowiu, 6% litu i 6% niklu. Baterie mają posiadać dokument poświadczający zawartość materiałów z recyklingu. Do końca 2025 r. wydajność recyklingu ma wynieść 80% dla baterii niklowo-kadmowych i 50% dla innych zużytych baterii.

Dowiedz się więcej: Czy jest możliwa regeneracja baterii w samochodach elektrycznych?

Zapytaj o ofertę i wybierz stację ładowania samochodów elektrycznych dopasowaną do Twoich potrzeb!

Masz dodatkowe pytania? Chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie?

Zadzwoń do nas +48 604 526 261 lub napisz uzupełniając formularz kontaktowy.

Z chęcią odpowiemy na Twoje pytania.


  Czytaj więcej...

  Administratorem danych osobowych jest KOTRAK S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Parczewskiego 25, 40-582 Katowice, który informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez KOTRAK S.A. w celu:


  Czytaj więcej...

  Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych. Administratorem Państwa danych osobowych będzie KOTRAK S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Parczewskiego 25, 40-582 Katowice.