W naszym dzisiejszym wpisie omówimy proces budowy stacji. Opowiemy, co jest potrzebne do przyłączenia stacji ładowania oraz odbioru stacji ładowania, aż po świadczenie usługi ładowania pojazdów. Podpowiemy również, jak sfinansować budowę stacji lub sieci punktów ładowania.

budowanie stacji ładowania

Punkt ładowania a stacja ładowania

Zgodnie z definicjami zawartymi w Ustawie o elektromobilności, punkt ładowania to urządzenie umożliwiające ładowanie pojedynczego pojazdu elektrycznego, hybrydowego i autobusu zeroemisyjnego oraz miejsce, w którym wymienia się lub ładuje akumulator służący do napędu tego pojazdu. Wyróżnia się dodatkowo podział na:

 • punkt ładowania o normalnej mocy – o mocy mniejszej lub równej 22 kW (z wyłączeniem urządzeń o mocy mniejszej lub równej 3,7 kW zainstalowanych w miejscach innych niż ogólnodostępne stacje ładowania, w szczególności w budynkach mieszkalnych),
 • punkt ładowania o dużej mocy – jest to punkt ładowania o mocy większej niż 22 kW.

Z kolei pod nazwą “stacja ładowania” możemy rozumieć:

 • urządzenie budowlane obejmujące co najmniej jeden punkt ładowania o normalnej mocy lub punkt ładowania o dużej mocy, związane z obiektem budowlanym
 • lub wolnostojący obiekt budowlany z zainstalowanym co najmniej jednym punktem ładowania o normalnej mocy lub punktem ładowania o dużej mocy.

Stacje ładowania są wyposażone w oprogramowanie umożliwiające świadczenie usługi ładowania. Mają także stanowiska postojowe, których liczba odpowiada liczbie punktów ładowania. Dzięki stanowiskom postojowym możliwe jest jednoczesne świadczenie tej usługi. W przypadku gdy stacja ładowania jest podłączona do sieci dystrybucyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 10.04.1997 r. – Prawo energetyczne, musi być ona również wyposażona w instalację prowadzącą od punktu ładowania do przyłącza elektroenergetycznego. Operatorem stacji ładowania mogą być zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby prywatne.

Rodzaje stacji ładowania

Stacje ładowania dzielimy na:

 • publiczne stacje ładowania pojazdów – dostępne dla wszystkich kierowców aut elektrycznych oraz hybryd typu plug-in. Do naładowania auta będziemy zazwyczaj potrzebować aplikacji producenta danej stacji,
 • półpubliczne / półprywatne stacje ładowania pojazdów – są to stacje ogólnie dostępne tylko w określonych godzinach. Przykładem będzie ładowarka stojąca przy firmie: w godzinach pracy jest ona dostępna tylko dla pracowników przedsiębiorstwa, natomiast po godzinie 16.00 mogą z niej korzystać wszyscy kierowcy,
 • prywatne stacje ładowania – tak nazywamy stacje utworzone dla konkretnych osób, bez dostępu publicznego. Potrzebę posiadania własnej stacji ładowania posiadają często firmy logistyczne, kurierskie bądź przewoźnicy.
szybkie ładowarki domowe

Projekt publicznej stacji ładowania samochodów elektrycznych

Dane techniczne oraz inne wymogi stawiane stacjom ładowania samochodów elektrycznych znajdziemy w:

 • Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie wymagań technicznych dla stacji ładowania i punktów ładowania stanowiących element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego.
 • Ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych z dnia 11 stycznia 2018 roku.

Projekt stacji ładowania powinien być poprzedzony audytem i analizą obecnego stanu. Przed rozpoczęciem budowy można skorzystać między innymi z nieobowiązkowej opinii Prezesa UDT w zakresie zgodności dokumentacji technicznej projektowanej stacji ładowania z wymogami technicznymi. Jest to jednak opinia, za którą musimy zapłacić.

Co istotne, stacje ogólnodostępne muszą mieć odpowiednio zaawansowaną infrastrukturę ze względu na wysokie ryzyko uszkodzeń. Muszą być zabezpieczone tak, by zapewnić trwałość podczas użytkowania przez dużą grupę osób. Ich konstrukcja musi być odpowiednio wzmocniona, odporna na ewentualne ataki wandalizmu, a także na warunki atmosferyczne. Należy je również wyposażyć w protokoły komunikacji oraz w moduły rozliczeń za usługę ładowania.

Zanim rozpoczniemy budowę i proces uruchomienia stacji ładowania, warto odpowiedzieć sobie na kilka pytań, między innymi:

 • czy posiadany tytuł prawny do terenu, na którym ma być budowana stacja ładowania, jest w tym celu wystarczający?
 • czy lokalizacji stacji lub związanej z nią infrastruktury wymaga uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego?
 • czy dojazd do stacji ładowania jest możliwy oraz dobrze oznakowany?
 • czy wybrana lokalizacja zapewnia dogodny dostęp osobom niepełnosprawnym?
 • czy miejsce, na którym chcemy świadczyć usługi ładowania samochodów, ma jakichś kontrahentów i czy należy zmieniać podpisane z nimi umowy (np. w przypadku parkingu)?
 • czy stan techniczny instalacji elektrycznej pozwala na przyłączenie i eksploatację stacji o wybranej mocy?
 • czy lokalizacja jest dostatecznie oświetlona tak, by umożliwić użytkownikom ładowanie po zmroku i w nocy?

W przypadku zakupu stacji ładowania w naszej firmie, oferujemy usługi związane z audytem istniejącej infrastruktury elektrycznej w miejscu, gdzie docelowo będzie miała stanąć ładowarka.
Przygotowaliśmy także szerszą listę pytań, które mogą pomóc w odpowiednim przygotowaniu się do budowy, doborze najlepszego urządzenia oraz oszacowaniu kosztów.

Pobierz formularz z pytaniami pomocnymi przy planowaniu budowy publicznej stacji ładowania

Czy publiczna stacja ładowania wymaga zgłoszenia?

Jeśli chcesz budować ogólnodostępną, publiczną lub półpubliczną stację ładowania elektryków, musisz zgłosić roboty budowlane (art. 29 w ust. 1 pkt 8a Ustawy Prawo Budowlane) w urzędzie miasta lub starostwie powiatowym. Do złożenia dokumentacji wymagana jest informacja o prawie dysponowania gruntem oraz mapka sytuacyjna z zaznaczeniem planowanej lokalizacji ładowarki. Montaż komercyjnej stacji ładowania kończy się geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą. Geodeta nanosi urządzenie na mapę numeryczną.

Kolejnym etapem jest zgłoszenie do badania technicznego wstępnego w Urzędzie Dozoru Technicznego (UDT). Jest ono wymagane w przypadku posiadania stacji ładowania oraz infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego. Inspektor UDT sprawdza złożoną dokumentację oraz infrastrukturę, może także przeprowadzić wyrywkowe pomiary, próby obciążeniowe bądź funkcjonalne. Na eksploatację zezwala pozytywny wynik badań potwierdzony protokołem. W przypadku negatywnego wyniku badania jesteśmy zobowiązani usunąć usterki, a eksploatacja urządzenia lub konkretnego elementu jest niemożliwa.

Ostatnim elementem przed otwarciem stacji ładowania jest wymóg łączności z Ewidencją Infrastruktury Paliw Alternatywnych (EIPA). W tym celu potrzebne będą: zaprogramowanie stacji ładowania z pomocą odpowiedniego systemu oraz moduł komunikacyjny.

Szczególne wymogi stawiane są w przypadku instalacji stacji ładowania w budynku wpisanym do rejestru zabytków. Potrzebujemy wtedy pozwolenia właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a także pozwolenia na budowę.

Budowa ogólnodostępnej stacji ładowania krok po kroku

Aby ułatwić proces budowy ogólnodostępnych stacji ładowania aut elektrycznych, przygotowaliśmy listę najważniejszych kroków:

1. Analiza możliwości technicznych budowy stacji w danym miejscu, wraz z uzyskaniem warunków przyłącza energetycznego.

2. Sporządzenie budżetu podłączenia stacji ładowania obsługującej samochody elektryczne.

3. Ustalenie tytułu prawnego do wybranej lokalizacji, gdzie ma działać stacja.

4. Zgłoszenie robót budowlanych.

5. Montaż stacji wraz z:

 • oprogramowaniem umożliwiającym ładowanie prądem elektryków i hybryd oraz rozliczenie,
 • układem pomiarowo-rozliczeniowym,
 • zabezpieczeniem przeciwpożarowym (m.in. wyłącznik główny),
 • ochroną przed uszkodzeniami (np. słupki, barierki),
 • oznakowaniem (m.in. typ ładowarki, napięcia i prądy znamionowe, nazwa producenta),
 • informacją o potencjalnym niebezpieczeństwie,
 • instrukcją obsługi dla kierowców samochodów elektrycznych,
 • numerem telefonu do operatora.

6. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

7. Zgłoszenie stacji do UDT wraz z kompletem wymaganych dokumentów i uzyskanie pozytywnego wyniku badania wstępnego.

8. Ustalenie łączności z EIPA.

9. Uruchomienie stacji.

10. W przypadku naprawy, modernizacji lub przeniesienia stacji w inne miejsce – badanie eksploatacyjne UDT.

koszt ładowania auta elektrycznego

Jakie warunki muszą spełnić niepubliczne stacje ładowania pojazdów elektrycznych?

W przypadku budowy stacji niepublicznej nie jest wymagane przeprowadzanie badań przez Urząd Dozoru Technicznego, nie musi ona także być połączona z Ewidencją Infrastruktury Paliw Alternatywnych.

Prezes UDT nie wydaje również opinii w przypadku punktów ładowania stanowiących infrastrukturę ładowania drogowego transportu publicznego.

Ile kosztuje budowa stacji ładowania samochodów elektrycznych?

Oprócz ceny samej ładowarki, w przypadku ogólnodostępnej stacji ładowania należy liczyć się z kosztami budowy stacji ładowania. Te z kolei uzależnione są od rodzaju wykonywanych prac, na które wpływają między innymi: rodzaj podłoża, odległość od rozdzielni głównej, sposób poprowadzenia przewodów, zastosowanych zabezpieczeń.                           

Istnieje kilka sposobów finansowania budowy stacji ładowania:

 • leasing,
 • środki własne,
 • kredyty/pożyczki,
 • dotacja ze środków NFOŚiGW w wysokości 25% wszystkich kosztów kwalifikowanych, w które wchodzą zarówno cena ładowarki jak również koszty usług związanych z budową stacji (obecnie czekamy na ogłoszenie terminu II naboru wniosków w ramach programu priorytetowego).

Koszt budowy stacji ładowania (zakup ładowarki + montaż stacji ładowania) są niższe niż budowa tradycyjnej stacji paliw i wahają się od około 30 000 zł (w przypadku stacji ładowania AC) do 220 000 zł (w przypadku najbogatszej wersji stacji ładowania DC). Oczywiście w przypadku budowy sieci stacji ładowania koszty będą wyższe, jednak i zwrot z inwestycji może być wtedy szybszy.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, czym różni się ładowarka AC od ładowarki DC, kliknij tutaj: Ile trwa ładowanie samochodu elektrycznego

Co istotne, pomagamy naszym klientom zarówno w przejściu procedury leasingowej, jak i ubieganiu się o dotację. Dzięki temu wszystkie etapy przebiegają sprawniej.

Zapytaj o ofertę i otrzymaj wsparcie w budowie stacji ładowania!

Masz dodatkowe pytania? Chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie?

Zadzwoń do nas +48 604 526 261 lub napisz uzupełniając formularz kontaktowy.

Z chęcią odpowiemy na Twoje pytania.


  Czytaj więcej...

  Administratorem danych osobowych jest KOTRAK S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Parczewskiego 25, 40-582 Katowice, który informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez KOTRAK S.A. w celu:


  Czytaj więcej...

  Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych. Administratorem Państwa danych osobowych będzie KOTRAK S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Parczewskiego 25, 40-582 Katowice.