Już jutro – w sobotę, 13 kwietnia 2024 roku – nastąpi ważny dzień dla europejskiej elektromobilności. W życie wejdzie unijne rozporządzenie AFIR. Ten tajemniczo brzmiący skrót pochodzi od angielskiego zwrotu “Alternative Fuels Infrastructure Regulation” (tj. rozporządzenie w sprawie infrastruktury paliw alternatywnych). Z naszego wpisu dowiesz się, dlaczego AFIR jest kluczową regulacją prawną, oczekiwaną przez kierowców aut elektrycznych, a także w jaki sposób mają być realizowane najważniejsze cele AFIR.

Co to jest AFIR?

AFIR to rozporządzenie Rady Unii Europejskiej o infrastrukturze paliw alternatywnych, przyjęte w lipcu 2023 roku. Jego założeniem jest zagwarantowanie rozwoju sieci stacji ładowania funkcjonujących w całej Unii Europejskiej i zapewniających tankowanie lub ładowanie samochodów osobowych i innych (m.in. samochodów dostawczych elektrycznych). To jednak nie jest jedyny cel – chodzi także o zagęszczenie infrastruktury dla statków czy samolotów napędzanych paliwami alternatywnymi.

AFIR zastępuje AFID, tj. Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE z dnia 22 października 2014 r. w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych.

co to jest AFIR

Jakie są cele AFIR?

Celem AFIR jest przede wszystkim osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku, na co spory wpływ ma zmniejszenie zużycia paliw kopalnych w transporcie oraz zwiększenie udziału paliw alternatywnych i zwiększenie dostępu do infrastruktury paliw alternatywnych (ang. alternative fuels infrastructure development).

Obecnie ocenia się, że transport emituje prawie 25% gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej, z czego aż 71% generują samochody. Prognozuje się, że lepszy dostęp do infrastruktury ładowania oraz ułatwienie dostępu do usługi ładowania pozwolą zwiększyć udział samochodów osobowych oraz samochodów ciężarowych napędzanych paliwami alternatywnymi, a w efekcie – osiągnąć założony cel neutralności klimatycznej.

AFIR wprowadza regulacje dotyczące infrastruktury przy kluczowych trasach na terenie Unii Europejskiej, tj. TEN-T (ang. Trans-European Transport Network, pol. Transeuropejska Sieć Transportowa). Układ ten obejmuje:

 • sieć bazową, stanowiącą podstawę rozwoju sieci transportowej,

 • sieć kompleksową, zapewniającą dostępność i łączność wszystkich regionów Unii.

Łączna długość TEN-T w Polsce to 7501 kilometrów, przy czym sieć bazowa stanowi 3812 kilometrów, a sieć kompleksowa (zwana też komplementarną) to 3689 kilometrów. GDDKiA zaprezentowało w 2023 roku plan na rozmieszczenie stacji ładowania dla pojazdów osobowych oraz ciężarowych, umiejscowionych wzdłuż głównych, istniejących już szlaków komunikacyjnych.

Jakie są założenia AFIR?

 

Jeśli chodzi o transport drogowy, to na drogach głównych w sieci bazowej TEN-T (transeuropejska sieć transportowa) do końca 2025 roku mają się znajdować strefy ładowania w odległości co 60 kilometrów po obu stronach trasy dla samochodów osobowych i ciężarowych poniżej 3,5 tony. Moc każdej ze stref ładowania ma wynosić co najmniej 400 kW, przy czym w strefie ładowania ma być obecny minimum jeden punkt ładowania o mocy przynajmniej 150 kW – jest to więc szybka stacja ładowania. 2 lata później, bo do końca 2027 roku, w każdej strefie ładowania moc ma wynosić przynajmniej 600 kW, z minimum dwoma punktami ładowania (każdy z mocną przynajmniej 150 kW). Analogicznie, huby ładowania wzdłuż trasy TEN-T mają być rozmieszczone co 120 kilometrów dla pojazdów ciężarowych elektrycznych powyżej 3,5 tony – do końca 2025 roku

Jednak rozporządzenie Parlamentu Europejskiego dotyczy także innych kwestii. Nowa infrastruktura AFIR musi spełniać także inne wytyczne, zapewniające rozwój elektromobilności:

 • właściciel stacji ładowania funkcjonujących na nowych przepisach musi jasno informować o możliwych wariantach płatności za korzystanie z urządzenia,

 • stacja ładowania musi umożliwiać doraźne ładowanie samochodu elektrycznego,

 • koniecznie jest dostosowanie stacji ładowania do płatności za pomocą karty płatniczej dla urządzeń o mocy powyżej 50 kW – nie można wymagać wtedy od kierowców posiadania specjalnych aplikacji czy nietypowych kart.

Kolejną kwestią jest wytyczna dotycząca mocy publicznych stref ładowania w konkretnym kraju. Liczbę można wyliczyć, korzystając z następującego wskaźnika: 1,3 kW przypadające na każde auto elektryczne oraz 0,8 kW na pojazdy hybrydowe typu plug-in. W Polsce przełoży się to na wymóg zwiększenia ogólnodostępnej mocy w 2025 roku prawie o połowę. To sporo – czeka nas zatem dość intensywny okres zmian.

Jakie są terminy wprowadzania AFIR?

 

Terminy wprowadzania AFIR dla poszczególnych sektorów – tzn. dla pojazdów osobowych elektrycznych i ciężarowych elektrycznych, przedstawia poniższa tabela:

SIEĆ TEN-T 2025 r. 2027 r. 2030 r.
Osobowe samochody elektryczne bazowa 400 kW
1 punkt 150 kW
60 km
600 kW
2 punkty 150 kW
60 km
Osobowe samochody elektryczne kompleksowa 50 % sieci
300 kW
1 punkt 150 kW
60 km
300 kW
1 punkt 150 kW
60 km
(2035 r. 600 kW, 2 punkty po 150 kW)
Ciężarowe pojazdy elektryczne bazowa 15% sieci  
1400 kW 
1 punkt 350 kW 
120 km 
50% sieci
2800 kW
2 punkty 350 kW
120 km
100% sieci
3600 kW
2 punkty 350 kW
60 km
Ciężarowe pojazdy elektryczne kompleksowa 15% sieci  
1400 kW 
1 punkt 350 kW 
120 km 
50% sieci
1400 kW
1 punkt 350 kW
120 km
100% sieci
1500 kW
1 punkt 350 kW
100 km
założenia AFIR

Co zyskają kierowcy dzięki AFIR?

 

Kierowcy samochodów elektrycznych z pewnością zyskają lepszy dostęp do infrastruktury ładowania wzdłuż sieci TEN-T. Rozporządzenie dotyczące infrastruktury pozytywnie wpłynie także na płatności – operatorzy punktów ładowania nie będą mogli już wymagać posiadania specjalnych aplikacji, które czasem niepotrzebnie mnożyły się w telefonach kierowców. Trzeba jednak zwrócić uwagę, iż ten przywilej nie będzie dotyczyć osób korzystających ze stacji ładowania o mocy poniżej 50 kW.

Zapytaj o ofertę i wybierz stację ładowania samochodów elektrycznych dopasowaną do Twoich potrzeb!

Masz dodatkowe pytania? Chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie?

Zadzwoń do nas +48 604 526 261 lub napisz uzupełniając formularz kontaktowy.

Z chęcią odpowiemy na Twoje pytania.


  Czytaj więcej...

  Administratorem danych osobowych jest KOTRAK S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Parczewskiego 25, 40-582 Katowice, który informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez KOTRAK S.A. w celu:


  Czytaj więcej...

  Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych. Administratorem Państwa danych osobowych będzie KOTRAK S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Parczewskiego 25, 40-582 Katowice.